Kannikegade, Århus

Opgravning i Kannikegade, Århus

Opgravning for ny vandledning

Bürster sættes i singels før jernstænger skubbes igennem den gamle eksisterende vandledning.

Hvorefter ny vandledning trækkes med retur gennem den gamle vandledning.

Under arbejdet med omlægning af vandledninger, blev der etableret "nødvand"

Nye vandledninger samles efter bürstning

Blotlægning af kabler ved sokkel for at etablere nyt vandstik under kablerne.

Jernpladerne flyttes kontinuerligt, således at opmålerne kan registrere ledningernes placering korrekt.

Opdækning og klargøring til asfalt.