Ringgaden, Århus

Udskiftning af vandrør imellem Finnerupvej og Søren Frichsvej på Ringgaden.


Efter opsætning af afspærring langs Ringgaden graves der 3 meter ned til eksisterende vandrør.

Vandet lukkes af det eksisterende vandrør.

Udgravning i gravekasser for montage af nye vandrør til eksisterende.

Efter de gamle bygværker er fjernet, er der klar til at trække de nye vandrør igennem de eksisterende.

Nye vandrør hejses ind i container for stuksvejsning.

Glidesko monteres på nyt vandrør.

Efter stuksvejsning trækkes de nye vandrør ud ad containeren og videre ned i eksisterende vandrør ved hjælp af 2 gravemaskiner.

Nyt vandrør nærmer sig det gamle vandrør.

Byggepladsen set fra oven.