Vesterbro Torv, Århus

Vesterbro Torv i Århus Januar 2009

Afpropning af forsyningsledning

Opgravning for afpropning af forsyningsledning foregår her både med gravemaskine og håndskovl

Blotlægning af kabler med håndskovl

Udveksling af know how

Efter retablering opfyldes med sand

Sandet rettes til med håndskovl

Til sidst kommer Bent med "Loppen"