Terrasse i privat have

Jorden graves af og læsses på lastbil for bortkørsel.

Udgravningen for denne terrasse er under noget trange forhold, men ved hjælp af de mindre gravemaskiner kan det lade sig gøre.