Nedsivningsanlæg

Vi udfører nedsivningsanlæg i samarbejde med Aut. Kloakmester Bent Thomasen.

Kontakt os, så kommer vi og ser på mulighederne for placering af anlægget på jeres grund.

Vi står for tegningerne, ansøger kommunen om tilladelse og den endelige godkendelse af projektet.